Kárpit

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködve a Szépművészeti Múzeummal Nemzetközi Kortárs Kárpit Kiállítást rendez
2017. ÁPRILIS 13. ÉS JÚLIUS 16. között. A pályázaton részt vehet minden művész, aki gondolatait a szövött kárpit nyelvén fogalmazza meg.

Magyar Kárpitművészek Egyesülete (MKE)

Nonprofit, közhasznú szervezet, célja a szövött kárpit műfajának művelése és megőrzése.
1996-ban történt megalakulása óta összefogja és képviseli azokat a Magyarországon és határainkon túl élő magyar kárpitművészeket, akik a tradicionális kárpitszövési technika folytatói és megújítói.
Fő tevékenységi köre egyéni és csoportos kiállítások, rendezvények szervezése, külföldi művészek, művészcsoportok munkájának bemutatása, magyar művészek munkásságának megismertetése Magyarországon és külföldön, továbbá a műfaj erőteljes megújításának elősegítése.
Szépművészeti Múzeum
A budapesti Szépművészeti Múzeum 1906. december 1-jén, Ferenc József osztrák császár és magyar király jelenlétében nyitotta meg kapuit. Története ekkor már bő egy évszázados múltra tekintett vissza, hiszen az 1896-ban elhatározott múzeumalapítással a magyar főúri és egyházi gyűjtőknek a 18–19. században kialakított kollekcióit egyesítették az új múzeumépületben.

Magyar Művészeti Akadémia
A Magyar Művészeti Akadémia a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képzőművészettel, az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel – továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület. Az MMA tagjai a magyar művészeti területen tevékenykedő, kiemelkedő kreatív vagy szellemi teljesítményt nyújtó művészek.
Az MMA fő feladata, hogy – tiszteletben tartva a magyar művészeti hagyományokat – elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra terjesztését, értékeinek megóvását, továbbá hozzájáruljon új és jelentős művészeti alkotások megszületéséhez.