Díjak és kategóriák

Magyar Kárpitművészek Egyesülete
Díjkitűzés a KÁRPIT 3 Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című nemzetközi kárpitművészeti kiállítás alkalmából

1. A Magyar Kárpitművészek Egyesülete a Pesti Vigadóban 2017. április 12. és május 28. között megrendezésre kerülő KÁRPIT 3 Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című nemzetközi kárpitművészeti kiállításra egyszeri alkalommal átadandó díjakat alapít, melyek a következők:
1 db Aranygyapjú I. / Emberi Erőforrások Minisztériuma felajánlásából átadja Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
1 db Aranygyapjú II. / Magyar Művészeti Akadémia felajánlásából átadja Fekete György professor emeritus, az MMA elnöke
1 db Aranygyapjú III. / Magyar Kárpitművészek Egyesülete felajánlásából átadja Bacskai József, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára
1 db Különdíj / Magyar Kárpitművészek Egyesülete felajánlásából átadja Dr. Lázárné Balog Edit, az MKE elnöke
4db Aranygyapjú oklevél / átadja Pápai Lívia DLA, habil, a kiállítás kurátora

2. A fent nevezett díjak alapítását a Magyar Kárpitművészek Egyesülete Alapszabályának II. fej. 5/8. pontja indokolja, azaz az Egyesület „ösztöndíjakat ad és díjakat alapít”, valamint a II. fej. 6. pontja, mely szerint azok megvalósulását „pályázatokból, támogatásokból, más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adományokból, a tagok által befizetett tagdíjakból, a közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevételből, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételekből kívánja elérni”.

3. A fenti díjak közül az Aranygyapjú I., II., III. pénzjutalommal járó díjak átadása, illetve a 4 db pénzjutalommal nem járó Aranygyapjú oklevél átadása a nemzetközi zsűri által a KÁRPIT 3 Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című nemzetközi kárpitművészeti kiállításra beválogatott magyar, illetve külföldi kárpitművészek közül azok számára lehetséges, akik a kárpitművészeti kiállítás alkalmából kiemelkedő művészeti teljesítményt felmutató műveket hoztak létre. Fenti díjak elbírálása a kiállítás nemzetközi zsűrijének jogköre. A pénzjutalommal járó Különdíj kitűzése a Magyar Kárpitművészek Egyesülete fennállásának 20 éves jubileuma alkalmából történik, azt kizárólag a KÁRPIT 3 Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című nemzetközi kárpitművészeti kiállításon részt vevő magyar művész kaphatja, odaítélése a kiállítás nemzetközi zsűrijének jogköre.
A fenti díjak kitűzése a Magyar Kárpitművészek Egyesületének Elnöksége egyhangú határozata, valamint az Egyesület 2016. december 2-án tartott Közgyűlésének akarata alapján történik.

4. A fent nevezett díjak egyszeri átadására a KÁRPIT 3 Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című nemzetközi kárpitművészeti kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2017. április 12-én a Pesti Vigadóban kerül sor. Amennyiben a díjazni kívánt műalkotás több alkotó műve, úgy a díj közöttük közreműködésük arányában, amennyiben ez nem ismert, úgy egyenlő arányában oszlik meg.

5. A Magyar Kárpitművészek Egyesülete, hivatkozva a Ptk. 6:588.§ (3) bekezdésére fenntartja a díjkitűzés visszavonására vonatkozó jogot, abban az esetben, amennyiben a fenti pénzjutalommal járó díjak valamelyikének anyagi fedezete a megnevezett szervek felajánlásának elmaradása miatt nem biztosított.

6. A fenti díjak kitűzését a Magyar Kárpitművészek Egyesülete Elnöksége nyilvános honlapján közzé teszi.

7. A fent nevezett díjak átadásáig a díjkitűzéssel járó teendők ellátását a Magyar Kárpitművészek Egyesülete Elnöksége végzi.

8. A Magyar Kárpitművészek Egyesülete Elnöksége a KÁRPIT 3 Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című nemzetközi kárpitművészeti kiállítás díjazottjainak névsorát a kiállítás megnyitását követően nyilvános honlapján közzé teszi.

Budapest, 2016. december 2.

Dr. Lázárné Balog Edit az MKE elnöke

Máder Indira az MKE alelnöke

Lencsés Ida az MKE alelnöke