Albrecht Dürer Apokalipszis fametszet-sorozata és a Jelenések könyvének 16. századi metszet-illusztrációi

Dürer először 1498-ban, tizenöt nagy formátumú fametszettel, könyv formában jelentette meg Apokalipszis sorozatát, külön német és latin nyelvű kiadásban, majd 1511-ben csak latinul, új címlappal. A kompozíciók a János evangélistának tulajdonított Apokalipszis mélyértelmű látomásait jelenítik meg a megjövendölt világvége eseményeiről, az Utolsó ítélettől Isten országának eljöveteléig. Dürer korábbi Biblia-illusztrációkból indult ki, de az előképeket a látomásos szöveghez méltó víziókká alakította át. Nagyszabású műve meghatározta a következő évszázad Apokalipszis illusztrációit. Dürer fametszet-sorozatának bemutatásán túl az előadás egyrészt ezt a hatást vizsgálja, másrészt elemzi azokat a kibővített számú Apokalipszis illusztrációkat, amelyek Martin Luther Biblia-fordításainak különféle kiadásait díszítik és Luther szándéka szerint hozzájárultak a Jelenések könyvének jobb megértéséhez.

Bodnár Szilvia