A vizionárius szövegtől a narratív vizualitásig

A kereszténység lineáris időszemlélete az új időszámítás kezdetét összefüggésbe hozza a Jézus földi születésének időpontjával. A megtestesülésre való szüntelen narratív, diszkurzív és rituális emlékezés mellett azonban a parúziára való várakozás is döntően meghatározza a keresztény gondolkozást. Mivel az eszkatológia bizonyos elemeinek vizuális szerepe egyre nagyobb jeletőségre tesz szert, ez mind az alkotásban, mind a befogadásban hangsúlyeltolódásokhoz vezet.

Az előadás azt igyekszik számba venni, hogy — teológiai és spirituális értelemben — milyen nagy állomásai voltak a keresztény eszkatológiának, s ezek hatottak az Utolsó Ítéletről való elképzelésekre (illetve ezek hogyan élnek tovább egy többé-kevésbé szekularizált apokaliptikában).

Varga Mátyás